Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pocztowa 41, 22 – 100 Chełm
Telefon
tel. (82) 565 21 57
E-mail:
mdk.chelm@gmail.com

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury
ul. Pocztowa 41, 22 – 100 Chełm
Nr. konta:
PKO B.P. O/Chełm
78 1020 1563 0000 5102 0011 5253